แสดงทั้งหมด 4 ผลลัพท์

 • ฿30.00

  ก้านไฟเบอร์ สีดำ บรรจุ 10 แท่ง/แพค

  ราคา 30 บาท / แพค

  สำหรับใช้ใส่ในขวดก้านน้ำหอม diffuser ก้านไฟเบอร์มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 3 มม. ขนาดยาว 17 ซม.
  สามารถตัดได้ตามความยาวที่เหมาะสมกับขนาดขวดน้ำหอม ควรตัดด้วยกรรไกรที่มีความคม เพื่อป้องกันไม่ให้
  ก้านบี้ หรือ บิดเบี้ยว ซึ่งอาจจะทำให้การดูดซึมน้ำหอมได้ไม่ดีเท่าที่ควร

 • ฿250.00

  ก้านไฟเบอร์ บรรจุ 100 แท่ง/แพค เหมาะสำหรับผู้ที่ใช้ก้านน้ำหอมอยู่หลายจุด หลายห้อง และใช้เป็นประจำ
  แพค 100 แท่ง จะคุ้มกว่าซื้อแพค 10 แท่ง

  สำหรับใช้ใส่ในขวดก้านน้ำหอม diffuser ก้านไฟเบอร์มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 3 มม. ขนาดยาว 28 ซม.
  สามารถตัดได้ตามความยาวที่เหมาะสมกับขนาดขวดน้ำหอม ควรตัดด้วยกรรไกรที่มีความคม เพื่อป้องกันไม่ให้
  ก้านบี้ หรือ บิดเบี้ยว ซึ่งอาจจะทำให้การดูดซึมน้ำหอมได้ไม่ดีเท่าที่ควร

 • ฿180.00

  ก้านไฟเบอร์ บรรจุ 100 แท่ง/แพค เหมาะสำหรับผู้ที่ใช้ก้านน้ำหอมอยู่หลายจุด หลายห้อง และใช้เป็นประจำ
  แพค 100 แท่ง จะคุ้มกว่าซื้อแพค 10 แท่ง

  สำหรับใช้ใส่ในขวดก้านน้ำหอม diffuser ก้านไฟเบอร์มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 3 มม. ขนาดยาว 17 ซม.
  สามารถตัดได้ตามความยาวที่เหมาะสมกับขนาดขวดน้ำหอม ควรตัดด้วยกรรไกรที่มีความคม เพื่อป้องกันไม่ให้
  ก้านบี้ หรือ บิดเบี้ยว ซึ่งอาจจะทำให้การดูดซึมน้ำหอมได้ไม่ดีเท่าที่ควร

 • ฿60.00

  สำหรับใช้ใส่ในขวดน้ำหอม diffuser มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 3 มม. ขนาดยาว 28 ซม.