Showing all 1 result

  • ฿95.00

    เทียนถ้วยทีไลท์ (ไม่มีกลิ่น)
    เหมาะสำหรับการจุดใช้กับเตาน้ำมันหอมระเหย หรือจุดใส่ไว้ในแก้วแบบต่างๆเพื่อสร้างบรรยากาศ หรือ ตกแต่งร้าน วัตถุดิบใช้ไขจากน้ำมันรำข้าวหอมมะลิ จึงสามารถจุดใช้ได้โดยไม่มีสารพิษตกค้างในอากาศ โดยแต่ละถ้วยจุดได้นานประมาณ 4 ชั่วโมง (ขึ้นอยู่กับอุณภูมิห้อง)