แสดงทั้งหมด 2 ผลลัพท์

  • ฿200.00

    ปกติของการใช้เทียน ควรจะต้องมีการเล็มไส้เทียนให้ยาวไม่เกิน 1 ซม. ตลอดเวลา การจะเล็มไส้เทียนให้สะดวกยิ่งขึ้นควรจะใช้กรรไกรสำหรับเล็มไส้เทียนโดยเฉพาะ โดยเฉพาะเมื่อเทียนถูกจุดใช้ไปนานๆแล้วจะมีปริมาณต่ำลงเรื่อยๆ การจะใช้กรรไกรธรรมดาทั่วไปก็จะตัดไส้เทียนได้ลำบาก และไส้เทียนก็จะตกลงไปในหน้าเทียนทำให้ดูสกปรกไม่สวยงามอีกด้วย

  • ฿180.00

    ปกติของการใช้เทียน ควรจะต้องมีการเล็มไส้เทียนให้ยาวไม่เกิน 1 ซม. ตลอดเวลา การจะเล็มไส้เทียนให้สะดวกยิ่งขึ้นควรจะใช้กรรไกรสำหรับเล็มไส้เทียนโดยเฉพาะ โดยเฉพาะเมื่อเทียนถูกจุดใช้ไปนานๆแล้วจะมีปริมาณต่ำลงเรื่อยๆ การจะใช้กรรไกรธรรมดาทั่วไปก็จะตัดไส้เทียนได้ลำบาก และไส้เทียนก็จะตกลงไปในหน้าเทียนทำให้ดูสกปรกไม่สวยงามอีกด้วย