เงื่อนไขการสั่งซื้อสินค้าและการเปลี่ยนสินค้า

– สินค้าจัดส่งทางไปรษณีย์ (กรณีอาศัยอยู่ในต่างจังหวัดและนอกพื้นที่บริการ)
ยกเว้นกรณีที่ลูกค้านัดมารับสินค้าที่หน้าร้านตามที่อยู่ปรากฎที่หน้าเว็บไซต์
– คิดค่าบริการจัดส่งตามน้ำหนักที่เกิดขึ้นจริง หรือตามน้ำหนักสินค้า
โดยยึดค่าใช้จ่ายอ้างอิงตามไปรษณีย์แห่งประเทศไทยกำหนดไว้
– กรณีจัดส่งไปยังปลายทางต่างประเทศ ลูกค้าเป็นผู้ออกค่าขนส่งสินค้า ค่าดำเนินการต่างๆ ค่าศุลกากรรวมถึงภาษีที่เกิดขึ้นปลายทางทั้งหมด ซึ่งทางร้านฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกิดขึ้นหลังจากสินค้าได้ออกจากร้านแล้ว
– หลังจากลูกค้าทำการสั่งซื้อทางระบบเรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทฯ จะเก็บสินค้าไว้ให้ภายใน 3 วัน นับจากวันที่ท่านได้รับการยืนยันสั่งซื้อจากระบบทางอีเมล อนึ่งหากลูกค้าไม่ได้ทำการยืนยันการชำระเงินภายใน 3 วัน ทางร้านถือว่าท่านได้สละสิทธิ์ และทางร้านฯขออนุญาตยกเลิกการสั่งซื้อรายการนั้นๆ เพื่อไม่ให้เป็นการเสียสิทธิ์ลูกค้าท่านอื่นๆ
– กรณีเกิดความผิดพลาดในการโอนเงินเข้าผิดบัญชี ในการชำระค่าสินค้าและค่าบริการ
โดยที่ทางร้าน ไม่ได้รับยอดเงินนั้นๆ ถือว่ายังไม่ได้รับการชำระค่าสินค้าและบริการ และถือเป็นความรับผิดชอบของลูกค้าในการตรวจสอบก่อนการโอนเงินชำระค่าสินค้า ทางร้านฯ ไม่ขอรับผิดชอบกับข้อผิดพลาดดังกล่าว
– ลูกค้าจะต้องแจ้งการยืนยันการชำระเงินโดยการแนบหลักฐานการชำระเงินโดยสามารถแนบมาที่ระบบ หรือส่งมาที่
E-mail: haaloocraft@hotmail.com  และหรือช่องทางการติดต่ออื่นๆ ที่ลูกค้าสะดวก
– หลังจากรับการยืนยันการชำระเงินสินค้าจะถูกจัดส่งให้ในวันถัดไป หรือหากโอนเงินก่อน 10.00 น. สินค้าจะถูกจัดส่งในรอบเช้าของวันถัดไป กรณีโอนเงินหลัง 12.00 น. สินค้าจะถูกจัดส่งในช่วงบ่ายของวันถัดไป
– ลูกค้าจะต้องระบุ ชื่อ-ที่อยู่ ตำบล อำเภอ จ. รหัสไปรษณีย์ และ เบอร์ติดต่อ (มือถือ) ชัดเจน
เพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดในการจัดส่ง
– ในกรณีที่ให้ที่อยู่และชื่อผู้รับที่ถูกต้อง หากมีการแอบอ้างเซ็นต์รับสินค้าแทน หรือนิติบุคคลของคอนโดที่พักอาศัยของลูกค้าเซ็นต์รับแล้ว ทางร้านฯ ถือว่าการจัดส่งเสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้ว กรณีลูกค้าไม่ได้รับสินค้า ทางร้านฯ จะช่วยติดตามพัสดุให้อย่างเต็มความสามารถ แต่ทางร้านฯ จะไม่ขอรับผิดชอบไม่ว่ากรณีใดๆ

เงื่อนไขการเปลี่ยนสินค้า

* สินค้าทุกชิ้นร้านฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับเปลี่ยนหรือ ซื้อคืน ลูกค้าสามารถแจ้งเปลี่ยนสินค้าได้ในกรณีที่สินค้ามีตำหนิอันเกิดจากขั้นตอนการผลิต เช่นหีบห่อสินค้าชำรุด ฝากล่องฉีกขาด หรือผลิตภัณฑ์ในกล่องไม่ได้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ สามารถแจ้งเปลี่ยนคืนหลังจากรับสินค้าภายใน 3-7 วันทำการ
1. ติดต่อเจ้าหน้าที่ +668 1809 8294 หรือที่ E-mail:haaloocraft@hotmail.com และส่งคืนสินค้าภายใน 7-10 วันนับจากวันที่รับสินค้า พร้อมทั้งแจ้งรหัสสั่งซื้อและรายละเอียดสินค้าที่จะทำการส่งคืนและแนบภาพหีบห่อที่ได้รับความชำรุดเสียหายจากการจัดส่ง
2. ส่งสินค้ากลับโดยในสภาพสินค้าคงเดิมทั้งป้ายและกล่องสินค้า ต้องไม่มีร่องรอยการใช้งานหรือการชำรุดเสียหายใดๆ มีกล่องสินค้า รวมถึงป้ายสินค้า/ราคา ต่างๆ อย่างครบถ้วน กรุณาใช้กล่องจัดส่งเดิมและปิดกล่องให้เรียบร้อยในการส่งกลับ
3. กรุณาส่งไปรษณีย์แบบส่งด่วน EMS โดยลูกค้าเป็นผู้ชำระค่าจัดส่งคืนสินค้าเอง
4. แจ้ง Tracking number มาที่ร้าน +668 1809 8294 หรือที่ E-mail:haaloocraft@hotmail.com
5. สินค้าซื้อแล้วไม่ขอรับเปลี่ยนคืนทุกกรณี อนึ่งการสั่งซื้อของลูกค้าถือเป็นการไตร่ตรองอย่างดีแล้วจึงทำการสั่งซื้อเข้ามา

การรับประกันสินค้า

**กรณีที่สินค้าชำรุดอันเกิดจากขั้นตอนการผลิตสินค้า ทางร้านฯ จะรับผิดชอบซ่อมแซมให้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ การรับประกันสินค้าชำรุดภายใน 3-7 วัน นับจากวันที่รับสินค้า โดยสินค้าที่ส่งเข้าเคลมจะต้องอยู่ในช่วงการสภาพสมบูรณ์ไม่มีการแกะหรือเปิดใช้หรือการทดลองใช้ใดๆ ทั้งสิ้น

* หากเป็นกรณีที่สินค้าชำรุดอันมาเนื่องจากการใช้งาน เช่น ตกพื้น, หล่นกระแทก หรือเกิดจากความผิดพลาดของผู้ใช้เองทางร้านฯ ขอไม่รับผิดชอบทุกกรณี

*เงื่อนไขการรับประกันสินค้าให้ถือคำตัดสินของร้านค้าเป็นที่สิ้นสุดในทุกกรณี
** หากลูกค้าได้ทำการสั่งซื้อสินค้าจากทางร้านฯ โดยได้รับการยืนยันการสั่งสินค้าทางอีเมลเรียบร้อยแล้ว ทางร้านฯ ถือว่าลูกค้ายอมรับในเงื่อนไขการให้บริการ การสั่งซื้อ และเงื่อนไขดังกล่าวข้างต้นทั้งหมด **