1.ใส่ก้านไม้ ในขวดเพื่อให้ดูดซึมน้ำหอมขึ้นมา (ประมาณ 1 ชั่วโมง) แล้วจึงสลับด้าน เพื่อให้ด้านที่ยังแห้งอยู่ดูดซับน้ำหอม ส่วนด้านที่สลับ ขึ้นมาจะทำให้กล […]

เนื่องจากคนไทยยังไม่ค่อยนิยมจุดเทียนหอมกันมากเหมือนกับ ชาวตะวันตก ที่เค้าใช้กันมานานจนเป็นวัฒนธรรมอย่างหนึ่งที่เห็นกันมาตั้งแต่เกิด บางครอบครัวจุดกันค […]