เนื่องจากคนไทยยังไม่ค่อยนิยมจุดเทียนหอมกันมากเหมือนกับ ชาวตะวันตก ที่เค้าใช้กันมานานจนเป็นวัฒนธรรมอย่างหนึ่งที่เห็นกันมาตั้งแต่เกิด บางครอบครัวจุดกันค […]