เงื่อนไขการสั่งซื้อสินค้าและการเปลี่ยนสินค้า

– สินค้าจัดส่งทางไปรษณีย์ (กรณีอาศัยอยู่ในต่างจังหวัดและนอกพื้นที่บริการ)
ยกเว้นกรณีที่ลูกค้านัดมารับสินค้าที่หน้าร้านตามที่อยู่ปรากฎที่หน้าเว็บไซต์
– คิดค่าบริการจัดส่งตามน้ำหนักสินค้า โดยยึดค่าใช้จ่ายอ้างอิงตามไปรษณีย์แห่งประเทศไทย และขนส่งเอกชนกำหนดไว้
– กรณีจัดส่งไปยังปลายทางต่างประเทศ ลูกค้าเป็นผู้ออกค่าขนส่งสินค้า ค่าดำเนินการต่างๆ ค่าศุลกากรรวมถึงภาษีที่เกิดขึ้นปลายทางทั้งหมด ซึ่งทางร้านฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกิดขึ้นหลังจากสินค้าได้ออกจากร้านแล้ว
– หลังจากลูกค้าทำการสั่งซื้อทางระบบเรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทฯ จะเก็บสินค้าไว้ให้ภายใน 3 วัน นับจากวันที่ท่านได้รับการยืนยันสั่งซื้อจากระบบทางอีเมล อนึ่งหากลูกค้าไม่ได้ทำการยืนยันการชำระเงินภายใน 3 วัน ทางร้านถือว่าท่านได้สละสิทธิ์ และทางร้านฯขออนุญาตยกเลิกการสั่งซื้อรายการนั้นๆ เพื่อไม่ให้เป็นการเสียสิทธิ์ลูกค้าท่านอื่นๆ
– กรณีเกิดความผิดพลาดในการโอนเงินเข้าผิดบัญชี ในการชำระค่าสินค้าและค่าบริการ
โดยที่ทางร้าน ไม่ได้รับยอดเงินนั้นๆ ถือว่ายังไม่ได้รับการชำระค่าสินค้าและบริการ และถือเป็นความรับผิดชอบของลูกค้าในการตรวจสอบก่อนการโอนเงินชำระค่าสินค้า ทางร้านฯ ไม่ขอรับผิดชอบกับข้อผิดพลาดดังกล่าว
– ลูกค้าจะต้องแจ้งการยืนยันการชำระเงินโดยการแนบหลักฐานการชำระเงินโดยสามารถแนบมาที่ระบบ หรือส่งมาที่
E-mail: haaloocraft@hotmail.com  และหรือช่องทางการติดต่ออื่นๆ ที่ลูกค้าสะดวก
– หลังจากรับการยืนยันการชำระเงินสินค้าจะถูกจัดส่งให้ภายใน 2 วันทำการ
– ลูกค้าจะต้องระบุ ชื่อ-ที่อยู่ ตำบล อำเภอ จ. รหัสไปรษณีย์ และ เบอร์ติดต่อ (มือถือ) ชัดเจน
เพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดในการจัดส่ง
– ในกรณีที่ให้ที่อยู่และชื่อผู้รับที่ถูกต้อง หากมีการแอบอ้างเซ็นต์รับสินค้าแทน หรือนิติบุคคลของคอนโดที่พักอาศัยของลูกค้าเซ็นต์รับแล้ว ทางร้านฯ ถือว่าการจัดส่งเสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้ว กรณีลูกค้าไม่ได้รับสินค้า ทางร้านฯ จะช่วยติดตามพัสดุให้อย่างเต็มความสามารถ แต่ทางร้านฯ จะไม่ขอรับผิดชอบไม่ว่ากรณีใดๆ

เงื่อนไขการเปลี่ยนสินค้า

* ลูกค้าสามารถแจ้งเปลี่ยนสินค้าได้ในกรณีที่สินค้ามีตำหนิอันเกิดจากขั้นตอนการผลิต เช่นหีบห่อสินค้าชำรุด ฝากล่องฉีกขาด หรือผลิตภัณฑ์ในกล่องไม่ได้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ สามารถแจ้งเปลี่ยนคืนหลังจากรับสินค้าภายใน 3 วันทำการ
1. ติดต่อเจ้าหน้าที่ +668 1809 8294 หรือที่ E-mail:haaloocraft@hotmail.com และส่งคืนสินค้าภายใน 7 วันนับจากวันที่รับสินค้า พร้อมทั้งแจ้งรหัสสั่งซื้อและรายละเอียดสินค้าที่จะทำการส่งคืนและแนบภาพหีบห่อที่ได้รับความชำรุดเสียหายจากการจัดส่ง
2. ส่งสินค้ากลับโดยในสภาพสินค้าคงเดิมทั้งป้ายและกล่องสินค้า ต้องไม่มีร่องรอยการใช้งานหรือการชำรุดเสียหายใดๆ มีกล่องสินค้า รวมถึงป้ายสินค้า ต่างๆ อย่างครบถ้วน กรุณาใช้กล่องจัดส่งเดิมและปิดกล่องให้เรียบร้อยในการส่งกลับ
3. กรุณาส่งไปรษณีย์แบบส่งด่วน EMS โดยลูกค้าเป็นผู้ชำระค่าจัดส่งคืนสินค้าเอง
4. แจ้ง Tracking number มาที่ร้าน +668 1809 8294 หรือที่ E-mail:haaloocraft@hotmail.com
5. สินค้าซื้อแล้วไม่ขอรับเปลี่ยนคืนทุกกรณี อนึ่งการสั่งซื้อของลูกค้าถือเป็นการไตร่ตรองอย่างดีแล้วจึงทำการสั่งซื้อเข้ามา

การรับประกันสินค้า

**กรณีที่สินค้าชำรุดอันเกิดจากขั้นตอนการผลิตสินค้า ทางร้านฯ จะรับผิดชอบซ่อมแซมให้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ การรับประกันสินค้าชำรุดภายใน 3-7 วัน นับจากวันที่รับสินค้า โดยสินค้าที่ส่งเข้าเคลมจะต้องอยู่ในช่วงการสภาพสมบูรณ์ไม่มีการแกะหรือเปิดใช้หรือการทดลองใช้ใดๆ ทั้งสิ้น

* หากเป็นกรณีที่สินค้าชำรุดอันมาเนื่องจากการใช้งาน เช่น ตกพื้น, หล่นกระแทก หรือเกิดจากความผิดพลาดของผู้ใช้เองทางร้านฯ ขอไม่รับผิดชอบทุกกรณี

*เงื่อนไขการรับประกันสินค้าให้ถือคำตัดสินของร้านค้าเป็นที่สิ้นสุดในทุกกรณี
** หากลูกค้าได้ทำการสั่งซื้อสินค้าจากทางร้านฯ โดยได้รับการยืนยันการสั่งสินค้าทางอีเมลเรียบร้อยแล้ว ทางร้านฯ ถือว่าลูกค้ายอมรับในเงื่อนไขการให้บริการ การสั่งซื้อ และเงื่อนไขดังกล่าวข้างต้นทั้งหมด **

การยกเลิกคำสั่งซื้อ

ทางร้านสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการสั่งซื้อทุกกรณี

การจัดส่งสินค้า

ทางร้านจะจัดส่งสินค้าทุกวัน จันทร์ พุธ ศุกร์ ทางขนส่งเอกชน  ถ้าติดวันหยุดนักขัตฤกษ์จะเลื่อนการจัดส่ง ถ้าไม่ได้รับสินค้าภายใน 3 วัน ทางลูกค้าสามารถติดต่อสอบถามทางร้านได้ทาง อีเมล์ หรือ Line : halocraft

 

นโยบายความเป็นส่วนตัวบนเว็บไซต์

* ร้านค้าไม่เก็บข้อมูลบัตรเครดิตของลูกค้า
* ข้อมูลลูกค้า (ชื่อ, อีเมล์ และ เบอร์โทรศัพท์)  มีการจัดเก็บเพื่อ วัตถุประสงค์ ในการจัดส่งสินค้า หรือเมื่อมีปัญหาในการจัดส่ง และเพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงคุณภาพในการดำเนินงาน การให้บริการ ของทางร้าน
* กรณีที่ลูกค้าต้องการลบ แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลที่ร้านค้าจัดเก็บ หรือสอบถามเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัว สามารถติดต่อทางอีเมล์ haaloocraft@hotmail.com
* ทางร้านมีการส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าไปให้ ทางบริษัทขนส่ง ที่ใช้ในการจัดส่งสินค้าให้ลูกค้า
* ทางร้านจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นระยะเวลาเท่าที่จำเป็นเพื่อวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ตามหลักเกณฑ์ที่ใช้กำหนดระยะเวลาเก็บ ได้แก่ ระยะเวลาที่ทางร้านยังมีความสัมพันธ์กับท่านในฐานะลูกค้า และอาจเก็บต่อไปตามระยะเวลาที่จำเป็นเพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายหรือตามอายุความทางกฎหมาย เพื่อการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตามกฎหมายหรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือเพื่อเหตุอื่นตามนโยบายและข้อกำหนดภายในของทางร้าน ในกรณีที่ไม่สามารถระบุระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลได้ชัดเจน ทางร้านจะเก็บรักษาข้อมูลไว้ตามระยะเวลาที่อาจคาดหมายได้ตามมาตรฐานของการเก็บรวบรวม (เช่น อายุความตามกฎหมายทั่วไปสูงสุด 10 ปี)