แต่ละกลิ่นจะมีระดับความแรงไม่เท่ากัน โดยมากกลิ่นดอกไม้จะค่อนข้างอ่อนกว่ากลิ่นสมุนไพร และ ผลไม้ แต่สำหรับสินค้าประเภท ก้านไม้หอม เราสามารถกำหนดความแรงได้โดยจำนวนก้านไม้ที่ปักใส่ในขวดน้ำหอม

ระดับความแรงของแต่ละกลิ่น:
FLOWERS
Rose : medium
Jasmine : medium
Lavender : strong
Orchid : very strong
Black Jasmine : strong
Frangipani : medium
Sakura : medium

HERBS
Vanilla : very strong
Rosemary : soft
Peppermint : very strong
Citronella : very strong
Lemongrass : strong
Sandalwood : strong
Patchouli : medium

FRUITS
Peach : strong
Strawberry : very strong
Muskmelon : very strong

FANCY
Halo Effect (Frangipani+Lavender+Citrus) : strong
Midnight Sun (Jasmine+Mint+Lavender+Anise) : medium
Siam Miracle (Lemongrass+Peppermint+Lavender) : strong
Ocean (Lavender+Bergamont+Rosemary+Orchid) : strong
The Vert (Lily+Orange+GreenTea+Jasmine+Lemon) : medium
Secret (Lavender+Mint+Amber+Patchouli+Apple) : strong

Facebook Comments

ใส่ความเห็น